TJÄNSTER

KomMeds affärsidé är att hjälpa kunder till större insamlingsvolymer och/eller en god medlemsutveckling. KomMed ska med sina tekniska lösningar i kombination med sin erfarenhet och kompetens säkerställa att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Som en viktig del av KomMeds tjänsteutbud ingår därför tilläggstjänster som har stor betydelse för att våra kunder ska lyckas väl.