Affärsidé

Affärsidén är att i slutändan hjälpa kunderna till större insamlingsvolymer och/eller en god medlemsutveckling. KomMed AB:s fokus är att vidareutveckla KomMed Cloud för att vid varje tillfälle svara mot marknadens och kundernas behov samt se till att ta vara på den tekniska utvecklingen och ligga i teknikens framkant.

När det gäller att mer handgripligt hjälpa enskilda kunder med att få ut optimal kundnytta från sin användning av KomMed Cloud samarbetar bolaget med kunniga konsultföretag som erbjuder kompletterande integrationstjänster mm. Dessa samarbetspartner erbjuder även ett större ansvar för genomförande av olika typer av projekt, exempelvis implementationsprojekt, integrationsprojekt och anpassningsprojekt, där KomMed Cloud är en del av projektet. I Sverige och Finland är denna samarbetspartner Donor4Life AB.

Värdegrund

KomMed har alltsedan dess bildande präglats av en önskan att vara en positiv kraft för att göra det enklare för ideella och idéburna organisationer att nå framgång i sin viktiga verksamhet. Vår bedömning är att detta bäst sker genom en stark produktfokusering i kombination med en aktiv samverkan med kvalificerade konsultpartners och återförsäljare.

Vår önskan är att vara en aktiv del i att ge våra kunder stöd med att skapa en bättre värld. Bolagets mål är att verka genom goda och sunda principer både i relation till sina kunder och anställda. Vi önskar även bidra till en bättre miljö genom att bl a medverka till att använda elektronisk kommunikation istället för pappersutskrifter i så stor utsträckning som möjligt.