Evenemang

Varför ska evenemangshanteringen vara en del i medlems- eller insamlingssystemet?
Fördelen med ett CRM-system är att man kan hålla ihop så mycket information som möjligt om en enskild person. Därigenom kan man skräddarsy erbjudande av olika slag. Detta är själva hörnstenen varför även evenemangshanteringen bör finnas i det system som håller informationen om medlemmar och givare.

För att anordna olika typer av evenemang krävs fullödiga kringrutiner för marknadsföring, webbpresentation, enkla bokningsfunktioner via modern teknik samt administrativt stöd för att genomföra evenemangen. För medlemsorganisationer är det väsentligt att kunna fånga upp statistik och historik för vilka personer som deltagit i de enskilda evenemangen.

KomMed Cloud – evenemangshantering som en del i den totala CRM-strategin!
KomMed Cloud gör det möjligt att administrera evenemang av olika slag. Det kan röra sig om mindre arrangemang som träffar/möten med en utvald grupp människor eller större evenemang som kongresser med övernattningar där flera delarrangemang igår. Det finns även stöd för lägerverksamhet och lokala träffar.

Vår målsättning är att evenemangshanteringen ska hantera och ge stöd hela vägen när det gäller marknadsföring, anordnande, genomförande, betalningar och statistik (deltagarstatistik o d). Anmälningar, betalningar och kommunikation med intresserade och deltagare sker som regel via organisationens webbplats som i sin tur står i förbindelse med KomMed Cloud. Det finns väl utvecklade stödverktyg för denna kommunikation i KomMed Cloud.