Tillbaka till KomMed CloudJag vill att en säljare kontaktar migLadda ned produktblad

Översikt KomMed Cloud Basic

KomMed Cloud Basic är avsedd för mindre och växande organisationer (även nystartade). Tanken är att man ska ha tillgång till ett professionellt stöd för att bedriva insamlingsverksamhet och/eller medlemshantering. Organisationen kan välja att hantera användningen på egen hand eller ta hjälp av KomMed.

Funktioner i KomMed Cloud Basic

Funktionsomfånget omfattar alla basala funktioner för att hantera adresser, betalningar och kommunikation med givare/medlemmar och potentiella givare/medlemmar.

Adressfunktioner: Kompletta funktioner inklusive adresshistorik och relationskopplingar (familjekoppling mm).

Betalningsfunktioner: SMS-betalningar (heltäckande hantering av mobila insamlingskampanjer), autogirohantering (heltäckande hantering med koppling till bank), OCR och kortbetalningar. Möjlighet att följa upp gåvoändamål.

Kommunikation: Brev- och tackbrev, mejlutskick, SMS-utskick. Möjlighet att arbeta med och följa upp insamlings- och värvningskampanjer.

Dynamiska egenskaper: Möjlighet att till personer och organisationer ”koppla/märka” egenskaper enligt egna behov. Innebär att man enkelt kan söka fram önskade grupper av personer/organisationer.

Varför KomMed Cloud Basic?

Med KomMed Cloud Basic får även mindre och växande organisationer möjlighet att använda marknadens mest utvecklade IT-stöd. KomMed som leverantör och partner säkerställer att dess kunder även får tillgång till värdefulla kunskaper och branscherfarenheter.

Möjlighet att växa vidare

Efterhand som behoven växer finns det möjlighet att koppla på (ansluta) nyttiga funktioner för att underlätta det administrativa arbetet. Exempel: Fadderhantering, minnesgåvor och födelsedagsgåvor via mobil. Möjlighet att som en tilläggsfunktion ansluta till veckovis uppdatering mot svensk folkbokföring.