KOMMED CLOUD-KUNDER I UTVECKLANDE SAMVERKAN!

KomMed Cloud-kunder ingår i ett nätverk av många kunder som använder samma systemstöd. Vi på KomMed anordnar kundträffar och tillfällen där kundernas användare kommer samman och får möjlighet att utvecklas i sitt användande av KomMed Cloud. Samtidigt är det bra tillfällen att lära av varandra.

Som leverantör är vi angelägna att lyssna in behoven hos våra kunder. Kundernas erfarenheter och behov ligger till grund för den vidareutveckling som sker i KomMed Cloud. Efter sommaren 2014 har en systematisk genomgång gjorts hos våra kunder där vi lyssnat in kundernas idéer om förstärkningar av KomMed Cloud och visioner inför framtiden. Detta får nu direkt inverkan på vår utvecklingsplanering.

Vi kommer successivt att dela in KomMed Cloud-kunderna i tre segment för att på ett bättre sätt möta de framtida behoven.

  • KomMed Cloud Basic, för organisationer med en årsintäktsvolym upp till 20 miljoner.
  • KomMed Cloud CRM, årsintäktsvolym på 20 – 100 miljoner SEK
  • KomMed Cloud CRM Premium, årsintäktsvolym över 100 miljoner SEK

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

= Samlar in pengar + = Har medlemmar + = Har månadsgivande +
= Använder SMS + = SPAR-uppdaterar +