KomMed Cloud är en standardtjänst som vidareutvecklas kontinuerligt.

Fram till årsskiftet 2019/2020 har KomMeds policy varit att lägga in kundanpassningar i en och samma kodbas med s k ”kundflaggor” och successivt omvandla sådant som tidigare varit ”kundanpassningar” till standard. Funktionaliteten i KomMed Cloud är därför mycket omfattande och täcker behovet för de flesta.

Efter en omfattande ”kodgenomgång” 2018 och 2019 har utveckligsmodellen renodlats och standardiserats ytterligare. Det skapar möjlighet till ett större fokus på vidareutveckling av KomMed Cloud i framtiden.

Nära samarbetspartners och återförsäljare står nu för anpassningar och integrationer för enskilda kunder och även underhåll av dessa. I samband med förändringen har även gränssnitten i form av standardiserade API-er vidareutvecklats och kommer att fortsätta vidareutvecklas i KomMed Cloud.

I Sverige är det Donor4Life AB (D4L) som erbjuder kundanpassningar, specialrapporter och integrationer för enskilda kunder.

Då KomMed AB som bolag från 2020 helt fokuserar på vidareutveckling, drift och support av standardtjänsten KomMed Cloud kommer kvaliteten och tryggheten med den fortsatta utvecklingen att förbättras. Vi har ökat antalet personer som nu fokuserar på vidareutveckling av KomMed Cloud.

KomMeds vision är att vid var tid ligga i teknikens framkant och erbjuda insamlings- och medlemsorganisationer bästa möjliga kundnytta. Detta tillsammans med våra samarbetspartners.